Polityka Prywatności

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 01 Września 2022 r, NAJNOWSZA AKTUALIZACJA: 01 Września 2022 r

Podobnie jak Ty, LabiOffice dba o prywatność. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć w jaki sposób informacje o Tobie są wykorzystywane podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej LabiOffice (razem zwanych „Serwisem”) oraz Twoich możliwości w zakresie zarządzania swoimi danymi osobowymi.

Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się zwłaszcza, jakie dane osobowe gromadzi LabiOffice oraz w jakich celach to robi, a także jak możesz je aktualizować, usuwać oraz w inny sposób zarządzać tymi danymi. Jeśli po zapoznaniu się z Polityką Prywatności będziesz miał jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania Twoich danych osobowych przez LabiOffice, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Korzystając z naszych usług, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę Prywatności oraz że gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o Tobie w sposób określony poniżej.

1. Wstep

LabiOffice zestaw narzędzi do budowania, zarządzania i rozwijania biznesu eCommerce. Nasi klienci, korzystając z naszego Serwisu lub zakładając konto, są związani Polityką Prywatności i będą określani jako „Ty”, „Twoi” lub „Użytkownicy”.

Pełna nazwa LabiOffice to LabiOffice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w niniejszej polityce będziemy odnosić się do siebie jako „LabiOffice”, „my”, „nasz” lub „nas”. Nasza siedziba mieści się w Gdańsku (kod pocztowy 80-302) przy ul. POLANKI, nr 76, nasz adres do korespondencji to ul. POLANKI, nr 76, miejsc. GDAŃSK, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA (kod pocztowy 80-302), a nasz numer w rejestrze przedsiębiorców KRS to 0000983888. LabiOffice określa cele, dla których przetwarzane są dane osobowe użytkowników oraz środki, za pomocą których są one przetwarzane, w związku z czym jest uznawane za administratora danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym, w szczególności, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”).

LabiOffice wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym zwłaszcza dotyczących realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez LabiOffice Twoich danych osobowych.

2. Jakie dane są gromadzone przez LabiOffice?

Gromadzimy następujące dane osobowe o Tobie:

 • Informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio. Możemy gromadzić dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek, informacje o płatnościach, wszelką korespondencję pomiędzy Tobą a LabiOffice oraz wszelkie inne informacje, które przekażesz LabiOffice podczas korzystania z Serwisu.
 • Dane zgromadzone podczas korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu. Gromadzimy informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu oraz o treściach zamieszczanych w Serwisie lub podejmowanych w nim działaniach (łącznie „Treści Użytkownika”).
 • Informacje o tym w jaki sposób łączysz się z naszym Serwisem. Możemy gromadzić informacje na temat Twojej sieci i połączeń, takie jak adres IP, lokalizacja, rodzaj połączenia internetowego, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu używanym do łączenia się z naszym Serwisem i interakcji z nim, a także inne unikalne identyfikatory, w tym dane z plików cookie.
 • Informacje dotyczące płatności. Jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu za pośrednictwem naszego Serwisu, gromadzimy informacje dotyczące płatności w związku z takim zakupem, w tym za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów obsługujących transakcje płatnicze.

3. W jaki sposób LabiOffice wykorzystuje Twoje dane?

Kiedy rejestrujesz konto użytkownika w celu korzystania z naszego Serwisu
Kiedy rejestrujesz konto użytkownika w naszym Serwisie, prosimy Cię o podanie pewnych danych osobowych, abyś mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszego Serwisu.

Dostęp do niektórych funkcji i działań w naszym Serwisie jest możliwy tylko wtedy, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli nie przekażesz nam niezbędnych informacji o sobie w celu zarejestrowania konta użytkownika, nie będziesz mógł w pełni korzystać z funkcji naszego Serwisu.

Kiedy płacisz za usługę w naszym Serwisie
Kiedy płacisz za usługę w naszym Serwisie, przekazujesz nam informacje o płatnościach i inne informacje o Tobie. Bez tych danych LabiOffice nie będzie w stanie rozliczać i świadczyć wybranych przez Ciebie usług.

Świadczenie usług za pośrednictwem naszego Serwisu
Wykorzystujemy Twoje dane, w tym Twoje Treści Użytkownika, w celu świadczenia usług za pośrednictwem naszego Serwisu.

Przekazywanie ważnych informacji związanych z korzystaniem z naszego Serwisu
Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby przekazać Ci ważne informacje związane z korzystaniem z naszego Serwisu lub jego działaniem, lub dotyczące Twojego konta użytkownika (w tym dotyczące jego bezpieczeństwa). Możemy też dawać Ci znać o nadchodzących zmianach lub ulepszeniach naszego Serwisu, w tym o zmianach w naszym Regulaminie lub Polityce Prywatności. Informowanie o tym jak działa nasz Serwis i jak bezpiecznie z niego korzystać jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Udzielania odpowiedzi na zainicjowany przez Ciebie kontakt
Kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularzy kontaktowych, e-maila lub chat botów) możesz przekazać nam swoje dane kontaktowe, które możemy wykorzystać w celu udzielenia Ci odpowiedzi. Udzielanie informacji o LabiOffice jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Zwalczania niewłaściwego zachowania i promowania bezpieczeństwa
Analizujemy informacje o działaniu naszego Serwisu i korzystaniu z niego, w celu weryfikacji użytkowników i kont, zwiększenia bezpieczeństwa i zwalczania niewłaściwego zachowania, spamu lub oszustw. W ten sposób dbamy o to, aby nasz Serwis był wykorzystywany zgodnie z naszym Regulaminem oraz pozostawał wolny od szkodliwych i niestosownych treści. Zapewnianie bezpieczeństwa naszego Serwisu i zapewnianie, aby był on bezpiecznym miejscem dla naszych użytkowników jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

W celu udoskonalania poprzez badanie satysfakcji użytkowników
Na podstawie danych analitycznych dotyczących sposobu korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu (np. kiedy korzystasz i kiedy ostatnio skorzystałeś z naszego Serwisu; jakie pytania, odpowiedzi i inne treści wyświetlasz lub na które z nich reagujesz), jesteśmy w stanie opracować statystyki związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, ocenić Twoje zadowolenie z oferowanych usług, określić jakość naszych usług oraz rozwijać i ulepszać nasz Serwis. Prowadzimy także badania i sondaże, przeprowadzamy ankiety, testujemy nowe produkty i funkcje oraz rozwiązujemy związane z nimi problemy, co łącznie jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Do innych celów, za Twoją zgodą.
LabiOffice nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych przez LabiOffice?

Jak wyjaśniliśmy powyżej, wykorzystujemy dane osobowe na różne sposoby, w zależności od Twojego sposobu korzystania z naszego Serwisu i/lub uczestnictwa w naszych usługach. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o jedną lub więcej z następujących podstaw prawnych, w zależności od okoliczności: (1) za Twoją zgodą; (2) gdy jest to niezbędne do wykonania naszej umowy o świadczenie usług; (3) gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo; (4) gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób fizycznych; lub (5) gdy mamy prawnie uzasadniony interes.

HOSTED?

5. Czym są pliki cookie?

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możemy gromadzić Twoje dane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, takich jak Twój adres IP, typ urządzenia, z którego korzystasz, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, dane geograficzne oraz to jakie podstrony serwisu wyświetlałeś. Wykorzystujemy kilka rodzajów plików cookie, w tym podstawowe pliki cookie do obsługi naszego Serwisu, analityczne pliki cookie, które pozwalają nam zrozumieć jak ulepszyć nasz Serwis, oraz reklamowe pliki cookie, które pozwalają nam określić kto może skorzystać z usług oferowanych przez LabiOffice lub naszych partnerów.

6. Komu LabiOffice udostępnia Twoje dane osobowe?

Podwykonawcy – Angażujemy podwykonawców do pomocy w przetwarzaniu danych osobowych. Wśród nich mogą się znaleźć dostawcy usług hostingowych, informatycy i technicy zarządzający naszą infrastrukturą techniczną, dostawcy usług zapewniających funkcjonalność naszego Serwisu, likwidatorzy szkód (w tym ubezpieczyciele), firmy reklamowe i marketingowe, biura rachunkowe i księgowe oraz doradcy prawni. Wszyscy podwykonawcy przetwarzają dane w ramach umów z LabiOffice i tylko zgodnie z naszymi instrukcjami.

Reklamodawcy, agencje reklamowe i pośrednicy – Na podstawie informacji zawartych w plikach cookies lub innych internetowych identyfikatorach (jeżeli zawierają one dane osobowe), reklamodawcy, agencje reklamowe i pośrednicy uczestniczą w procesie dobierania treści reklam, które są Ci wyświetlane na naszej stronie internetowej.

Pośrednicy płatności – Jeżeli zdecydujesz się na zakup subskrypcji w naszym Serwisie, przekażemy dane związane z Twoją płatnością podmiotom, które pośredniczą w ich przetwarzaniu.

Spółki z którymi tworzymy grupę korporacyjną – Możemy udostępniać dane naszym spółkom zależnym lub spółkom dominującym należącym do grupy LabiOffice, aby umożliwić im wspieranie, ulepszanie i świadczenie usług w naszym imieniu. Podmioty te mogą znajdować się poza Twoją jurysdykcją.

Zgodność z prawem oraz ochrona LabiOffice i innych. Możemy ujawnić informacje o Tobie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub na podstawie powziętego w dobrej wierze przekonania, że takie ujawnienie jest dozwolone przez niniejszą Politykę Prywatności lub jest w uzasadniony sposób konieczne lub właściwe z następujących powodów: (i) w celu zapewnienia zgodności z procedurami prawnymi; (ii) w celu egzekwowania niniejszej Polityki Prywatności lub innych umów z użytkownikiem, w tym badania ich potencjalnych naruszeń; (iii) w celu reagowania na zgłoszenia, że jakakolwiek treść opublikowana w naszym Serwisie narusza prawa stron trzecich; (iv) w celu udzielania odpowiedzi na Twoje prośby dotyczące obsługi klienta; i/lub (v) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego LabiOffice, naszych przedstawicieli i współpracowników oraz społeczeństwa. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom, spamowi/ złośliwemu oprogramowaniu oraz w innych podobnych celach.

Spółki powiązane lub stowarzyszone. Możemy udostępniać zgromadzone informacje naszym spółkom dominującym, spółkom zależnym i/lub powiązanym w celach zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności.

Inne zgodne z prawem okoliczności ujawnienia informacji. Możemy udostępniać informacje o Tobie w innych formach, o ile nie jest to prawnie zabronione.

7. Gdzie przetwarzane są Twoje dane?

LabiOffice dane klientów z UE są hostowane wyłącznie w europejskich centrach danych. Kiedy LabiOffice przetwarza dane klientów z UE, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, które są przewidziane przez RODO – tj. poprzez zawarcie z podmiotem, któremu dane są przekazywane, Umowy powierzenia przetwarzania danych lub zapewnienie, że podmiot posiada certyfikat Tarczy Prywatności
LabiOffice przetwarza wszystkie dane osobowe Klientów zgodnie z określoną podstawą prawną przetwarzania przewidzianą w RODO.

8. Jak długo LabiOffice przetwarza Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez różne okresy, w zależności od celu, w jakim są one przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy z Tobą – przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo posiadasz konto użytkownika w naszym Serwisie. W przypadku usunięcia przez Ciebie konta użytkownika lub gdy będziemy musieli usunąć Twoje konto (np. w związku z naruszeniem przez Ciebie regulaminu naszego Serwisu lub złamaniem przepisów prawa), usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe. Jednakże część danych możemy przechowywać przez dłuższy czas, aby spełnić wymogi prawne, podatkowe i księgowe (np. do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z umowy lub terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z faktu zakupu przez Ciebie naszych usług) lub jeśli dane są niezbędne do bieżącego lub oczekiwanego postępowania sądowego. Dokładamy wszelkich starań, aby zatrzymywane dane były ograniczone do niezbędnego minimum i przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane.
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub osoby trzeciej) – przechowujemy je tak długo, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania lub gdy ustalimy, że dane straciły aktualność, albo zrealizowaliśmy nasz cel związany z wykorzystywaniem tych danych.
 • zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – wykorzystujemy dane przez okres zgodny z obowiązującym prawem.
 • na podstawie Twojej zgody – do momentu: (i) wycofania Twojej zgody lub (ii) zrealizowania celu, dla którego dane zostały zgromadzone, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

9. Przekazanie danych jest dobrowolne

Przekazanie LabiOffice jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, co oznacza, że nie masz obowiązku ich przekazywania. Przekazanie danych osobowych jest jednak niezbędne do utworzenia konta użytkownika i korzystania z naszego Serwisu. Jeśli nie przekażesz LabiOffice swoich danych osobowych, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego Serwisu.

10. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi

Ustawienia profilu i udostępniania danych – możesz zaktualizować informacje o swoim profilu, takie jak adres e-mail i hasło, a także zmienić niektóre preferencje dotyczące udostępniania danych na stronie Preferencje konta.

Dostęp do informacji o urządzeniu - dostęp aplikacji mobilnej do informacji o urządzeniu możesz kontrolować korzystając z „Ustawień” Twojego urządzenia. Na przykład możesz cofnąć pozwolenie aplikacji na dostęp do Twojej lokalizacji, zdjęć i aparatu.

Preferencje dotyczące komunikacji – możesz zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji podane w takich wiadomościach. Dokładamy wszelkich starań, aby szybko przetwarzać wszystkie żądania rezygnacji z subskrypcji. Nie możesz zrezygnować z komunikacji związanej z Serwisem (np. weryfikacja konta, komunikacja dotycząca płatności, zmiany/aktualizacje naszego Serwisu, powiadomienia techniczne i dotyczące bezpieczeństwa).

11. Informacje właściwe dla jurysdykcji

​​Zapewniamy Ci możliwość korzystania z pewnych mechanizmów kontroli i możliwości wyboru w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Twoich informacji. Twoje prawa do korzystania z takich mechanizmów kontroli i możliwości wyboru różnią się w zależności od prawa obowiązującego w Twojej jurysdykcji.

A. Zjednoczone Królestwo i Europejski Obszar Gospodarczy

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 1. Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych Jako zarejestrowany użytkownik możesz również sprawdzić dane, które podałeś w swoim profilu użytkownika.
 2. Masz prawo zwrócić się do LabiOffice z prośbą o poprawienie wszelkich informacji na swój temat, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne. Skontaktuj się z nami jeśli popełnisz błąd podczas rejestracji lub podczas uzupełniania swojego profilu użytkownika.
 3. Pod pewnymi warunkami masz prawo zwrócić się do LabiOffice z prośbą o usunięcie informacji, które posiadamy na Twój temat, zwłaszcza jeśli nie chcesz już być użytkownikiem naszego Serwisu.
 4. Pod pewnymi warunkami masz prawo zwrócić się do LabiOffice z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Pod pewnymi warunkami masz prawo zwrócić się do LabiOffice z prośbą o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach.
 6. Pod pewnymi warunkami masz prawo zwrócić się do LabiOffice z prośbą o przeniesienie Twoich danych osobowych do innego podmiotu.
 7. Jeśli wyraziłeś zgodę, aby Twoje dane osobowe zostały wykorzystane w określonym celu przez LabiOffice (np. dostarczanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail, wykorzystanie Twojego wizerunku w akcji promocyjnej itp.), w każdym momencie możesz wycofać Swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wywiera jednak wpływu na zgodność z prawem wykorzystania (przetwarzania) Twoich danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej w punkcie 15. W celu weryfikacji Twojej tożsamości możemy zadawać Ci pytania dotyczące Twojego konta użytkownika. Dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić Ci skorzystanie ze swoich praw tak szybko, jak to możliwe i nie później niż wymaga tego obowiązujące prawo. Jeśli będziemy musieli przedłużyć okres realizacji Twojego zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, poinformujemy Cię o okresie przedłużenia i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia.
Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych jest priorytetem dla LabiOffice. Jeżeli jednak uważasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Twoje prawa, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej o tym jak złożyć skargę do organu nadzoru możesz przeczytać na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

B. Stany Zjednoczone

i. Dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii

Kalifornijska ustawa o ochronie konsumentów („CCPA”) wymaga od nas dostarczenia mieszkańcom Kalifornii pewnych dodatkowych informacji dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Niniejszy punkt 13(B)(i) dotyczy wyłącznie „Danych Osobowych” mieszkańców Kalifornii, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w CCPA, i stanowi uzupełnienie informacji zawartych w pozostałej części niniejszej Polityki Prywatności. Dane osób, które nie są mieszkańcami Kalifornii, mogą być traktowane w inny sposób i nie podlegają tym samym prawom opisanym w niniejszym punkcie. Niniejszy punkt ma zastosowanie jedynie w zakresie wymaganym przez CCPA, dlatego niektóre dane osobowe mieszkańców Kalifornii nie są objęte postanowieniami niniejszego punktu.

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności, gromadziliśmy wszystkie informacje opisane w niniejszej Polityce Prywatności od mieszkańców Kalifornii i ich dotyczące. Informacje te zasadniczo należą do kategorii wymienionych w poniższej tabeli, w zakresie, w jakim są to informacje umożliwiające identyfikację. Tabela wskazuje również kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności.

Klasyfikacja CCPA i wyjaśnienie gromadzonych przez nas danych osobowych z Kalifornii Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy te dane osobowe Źródła informacji
Identyfikatory i informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, wiek i adres rozliczeniowy) Nasze spółki powiązane, partnerzy biznesowi i strony trzecie, które nam pomagają, takie jak dostawcy usług analitycznych i dostawcy usług technicznych (np. operatorzy płatności, dostawcy usług przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych danych i usług bezpieczeństwa). Od użytkownika, podane przy tworzeniu konta, w czasie aktualizacji profilu lub innych interakcji z naszym Serwisem
Treści Użytkownika Nasze spółki powiązane, partnerzy biznesowi i strony trzecie, które nam pomagają, takie jak dostawcy usług analitycznych i dostawcy usług technicznych (np. dostawcy usług przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych danych i usług bezpieczeństwa). Od użytkownika wchodzącego w interakcję z naszym Serwisem
Informacje finansowe i dotyczące płatności (takie jak historia transakcji) Nasze spółki powiązane, partnerzy biznesowi i strony trzecie, które nam pomagają, takie jak dostawcy usług analitycznych i dostawcy usług technicznych (np. dostawcy usług przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych danych i usług bezpieczeństwa). Od użytkowników za zakup usług LabiOffice
Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej (takie jak dane techniczne urządzenia, system operacyjny, atrybuty oprogramowania oraz informacje o interakcjach urządzenia z naszą stroną internetową) Nasze spółki powiązane, partnerzy biznesowi i strony trzecie, które nam pomagają, takie jak dostawcy usług analitycznych i dostawcy usług technicznych (np. dostawcy usług przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych danych i usług bezpieczeństwa). Z plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii

Gromadzimy te informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności oraz ze źródeł w niej opisanych, i możemy je wykorzystywać w sposób przez nas opisany.

Korzystanie z praw wynikających z CCPA

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, prawo kalifornijskie może zezwalać Ci na zwracanie się do nas z prośbą o:

 • Podanie Ci kategorii Danych Osobowych, które zgromadziliśmy lub ujawniliśmy na Twój temat w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy; kategorii źródeł takich danych; celu biznesowego lub komercyjnego gromadzenia lub sprzedaży Twoich Danych Osobowych; oraz kategorii stron trzecich, którym udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe.
 • Zapewnienie dostępu do i/lub kopii pewnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Usunięcie pewnych informacji, które posiadamy na Twój temat.

Niektóre informacje mogą być wyłączone z takich wniosków na mocy obowiązującego prawa. Na przykład, potrzebujemy pewnych rodzajów informacji, aby móc świadczyć usługi na Twoją rzecz. Jeśli poprosisz nas o ich usunięcie, możesz nie mieć już dostępu do naszego Serwisu lub z niego korzystać.

Aby ubiegać się o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] . Wnioski przesyłane pocztą elektroniczną muszą zawierać w temacie wpis o treści „California Privacy Rights Request”. Ze względów bezpieczeństwa i względów prawnych, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosków, które wymagają od nas dostępu do stron internetowych lub usług stron trzecich. Zastrzegamy sobie również prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości w sposób dla nas satysfakcjonujący przed udzieleniem odpowiedzi na Twój wniosek, co może obejmować, w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie wniosku, stopnia wrażliwości danych objętych Twoim wnioskiem oraz charakteru Twojej relacji z nami: weryfikację Twojego imienia i nazwiska, prośbę o kliknięcie na link wysłany na Twój adres e-mail lub prośbę o przekazanie nam informacji na temat naszej relacji, które możesz posiadać tylko Ty.

W ramach CCPA masz pewne prawa, które zabezpieczają Cię przed pewnymi negatywnymi konsekwencjami korzystania z praw zawartych w CCPA.

Wnioski składane przez przedstawicieli

Możesz również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w Twoim imieniu. Aby to zrobić, musisz dostarczyć nam pisemne upoważnienie dla przedstawiciela do działania w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś przedstawicielem składającym wniosek w imieniu konsumenta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków w celu sprawdzenia, czy jesteś upoważniony do złożenia takiego wniosku, co może obejmować wymóg przedstawienia nam pisemnego dowodu, takiego jak poświadczone notarialnie pismo uwierzytelniające lub pełnomocnictwo. Możemy również wymagać od konsumenta, aby skontaktował się z nami bezpośrednio, w celu zweryfikowania swojej tożsamości.

Sprzedaż Danych Osobowych

CCPA określa pewne zobowiązania dla firm, które „sprzedają” Dane Osobowe. CCPA definiuje „sprzedaż” szeroko, jako obejmującą nie tylko ujawnianie danych za opłatą, ale także przekazywanie Danych Osobowych stronom trzecim w zamian za „inne wartościowe wynagrodzenie”. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie udostępnialiśmy i obecnie nie udostępniamy Danych Osobowych stronom trzecim za wynagrodzeniem pieniężnym.

Ujawnienie informacji w trybie ustawy Shine the Light

Kalifornijska ustawa „Shine the Light” w pewnych okolicznościach daje mieszkańcom Kalifornii prawo do żądania od nas informacji dotyczących sposobu, w jaki udostępniamy pewne kategorie danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie Shine the Light) stronom trzecim dla ich celów marketingu bezpośredniego. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego.

ii. Dodatkowe informacje dla mieszkańców Nevady

Zgodnie z prawem stanu Nevada, niektórzy konsumenci z Nevady mogą zrezygnować ze sprzedaży swoich „informacji umożliwiających identyfikację” innej osobie w zamian za wynagrodzenie pieniężne (zgodnie z definicjami tych terminów zawartymi w prawie stanu Nevada). Oznacza to, że LabiOffice nie sprzedaje informacji umożliwiających identyfikację innym podmiotom, które mogłyby je sprzedać kolejnym podmiotom.

C. Indie

Ustawa o technologiach informatycznych z roku 2000 („Ustawa IT”) oraz Zasady dotyczące technologii informatycznych (rozsądne praktyki i procedury bezpieczeństwa oraz wrażliwe dane osobowe lub informacje) z roku 2011 („Zasady SPDI”) do Ustawy IT wymagają od nas dostarczenia pewnych dodatkowych informacji dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania lub przetwarzania w inny sposób danych lub informacji osobowych naszych użytkowników mieszkających w Indiach.

(i) Klasyfikacja gromadzonych danych

W odniesieniu do użytkowników mieszkających w Indiach, wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które bezpośrednio lub pośrednio, w połączeniu z innymi informacjami dostępnymi lub prawdopodobnie dostępnymi dla LabiOffice, umożliwiają identyfikację takiej osoby, będą traktowane przez LabiOffice jako dane osobowe lub informacje osobowe zgodnie z Ustawą IT i Zasadami SPDI.

Niektóre dane lub informacje osobowe użytkownika, takie jak hasła i informacje o płatnościach, stanowią wrażliwe dane osobowe lub informacje osobowe („SPDI”) i będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie za ich zgodą oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

(ii) Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych lub informacji osobowych

Korzystając z naszego Serwisu lub tworząc w nim konto, oświadczasz, że dobrowolnie przekazujesz nam dane osobowe lub informacje osobowe, w tym wszelkie SPDI, i wyrażasz zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

(iii) Prawa użytkownika

Jeśli mieszkasz w Indiach, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Masz prawo odmówić podania swoich danych osobowych lub informacji osobowych, lub wycofać zgodę na przetwarzanie takich danych lub informacji już podanych. Pamiętaj, że w takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić Ci pewnych usług lub udogodnień i zastrzegamy sobie do tego prawo.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych lub informacji osobowych oraz żądania ich aktualizacji, korekty lub usunięcia.

(iv) Rozpatrywanie skarg i zażaleń

LabiOffice wyznaczyło Inspektora ds. Skarg i Zażaleń, z którym możesz skontaktować się pod adresem [email protected] w kwestii wszelkich spraw i zażaleń dotyczących Twoich danych osobowych lub informacji osobowych, w tym dotyczących realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez LabiOffice Twoich danych osobowych.

12. Aktualizacja Polityki Prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Będziemy publikować zmiany lub informacje o nich w naszym Serwisie, a o ważniejszych modyfikacjach powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszego Serwisu. Data podana na początku niniejszej Polityki Prywatności informuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, zostaniesz o tym powiadomiony zgodnie z wymogami prawnymi. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wejdą w życie po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności. Kontynuując korzystanie z naszego Serwisu, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś najnowszą wersję niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek prośby, pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub praktyk ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] lub pocztą na nasz adres korespondencyjny (ul. POLANKI, nr 76, miejsc. GDAŃSK, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA, kod pocztowy 80-302)